Door Corona is alles anders dit jaar.

De nieuwe aangescherpte maatregelen rondom corona hebben ook consequenties voor de Ronde van Sint Maarten. Dit evenement, dat was bedacht als alternatief voor de Sint Maarten Parade in de binnenstad, zou op 6 en 7 november plaatsvinden op het Berlijnplein in Leidsche Rijn. De opzet is weliswaar coronaproof, maar gezien de huidige situatie is het niet verantwoord om publiek en deelnemers fysiek bijeen te brengen. We zoeken naar een manier om alles wat op dit moment door al die partners in al die werkplaatsen in de wijken wordt ontwikkeld qua lichtsculpturen, muziek, dans, circus, etc in een spetterende online parade te presenteren. 

Daarnaast willen we ook de rest van de stad ‘at home’ bij het lichtfeest van Sint Maarten te betrekken. Het is juist in deze tijd superbelangrijk om ons als inwoners van de stad Utrecht met elkaar verbonden te blijven voelen. De vorm die deze activatie gaat aannemen is op dit moment in volle ontwikkeling. Maar dat we het lichtfeest van Sint Maarten niet ongemerkt laten passeren, is zeker! 

Meer informatie? Kijk op rondevansintmaarten.nl 

Ieder jaar kiest de Parade een actueel thema. Dit jaar is dat de strijd tegen armoede, global goal nummer 1. Sprookjes en volksverhalen uit alle culturen gaan hierover en de Ronde is hiervan een creatieve verbeelding.

In sprookjes kan alles
Heb jij een wens of een droom? Plaats hem dan direct online in onze wensbron (#wishingwell).
Daar kun je ook het verhaal en de wensen van anderen bekijken.

Heb je zelf nog een mooi verhaal of wil je een gedicht, tekening, lied of rap over jouw zoektocht naar beter delen? Stuur dat dan op naar deeljeverhaal@sharingartssociety.com.

Dit jaar werken we bovendien samen met Armoedecoalitie Utrecht. De Armoedecoalitie bestaat uit een bundeling van organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Met elkaar streven zij ernaar de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren.