Sint Maarten Parade Utrecht 2022 in wording. Tijdens afgelopen Zwermbijeenkomst in de boerderij van De Vrijstaat werd de line up van de parade bekend gemaakt. Daar werd duidelijk welke groepen er mee doen en daar is een (voorlopige) volgorde uitgekomen.

Het was een flinke opgave om iedereen een passende plek te geven waar alle acts het beste tot hun recht zullen komen. Om dit ook een visueel te maken heeft Luca van ons artistieke team schetsen gemaakt die zijn gebaseerd op alle deelnemers en wijken.

10 wijken, 10 historische inspiraties, 10 compartimenten. 120 acts, zo’n 2000 deelnemers. Vrijdagavond 11/11, start van de kop om 18.00 vanaf het Spoorwegmuseum over de Singels naar het Moreelsepark.

Het eindfeestje van de 900ste verjaardag van Utrecht als stad.