In 2018 stellen we Global Goal nummer 16: Vrede en Veiligheid voor iedereen centraal, met als paradethema BRUGGENBOUWERS. Hoe maak je een duurzaam vreedzame samenleving? Hoe kom je door veerkracht uit een patstelling of uit vijandschap? Hiervoor heb je bruggenbouwers nodig. Iedereen kan een bruggenbouwer zijn al is dat lang niet altijd makkelijk.

“Het is moeilijker een vrede te organiseren dan een oorlog te winnen”
– Aristoteles


Het thema van dit jaar sluit mooi aan bij de wapenstilstand die op 10 november 1918 precies 100 jaar geleden een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. En tegelijk herdenken we onze Martinus als vredessoldaat. De legende vertelt dat soldaat Martinus het leger uit wilde maar dat niet mocht van de keizer in Rome; waarna hij besloot om ongewapend het slagveld te betreden, hetgeen leidde tot een directe wapenstilstand. Maar een wapenstilstand is nog maar het begin van echte vrede.

Bruggenbouwers zijn cruciaal voor het bouwen van een duurzaam vreedzame samenleving. Mensen die nieuwe verbindingen maken, mensen bij elkaar brengen, een kloof overbruggen. Het overstijgen van vooroordelen is daarbij essentieel. Een bruggenbouwer is een doener met een creatieve en niet altijd onomstreden methodiek. Een bruggenbouwer is iemand die net als Martinus ‘positief de grenzen opzoekt’.